News from Biblioaccés Vall d'Or https://bibliovalldor.valldoreix.cat/cgi-bin/koha/opac-main.pl Decret de contenció del coronavirus. <h2><span style="color: #990000;">D'acord amb el seg&uuml;ent decret de l'EMD de Valldoreix de mesures de contenci&oacute; del coronavirus, durant un per&iacute;ode de 15 dies prorrogables la biblioteca romandr&agrave; <strong>TANCADA</strong>.</span></h2> <h2><span style="color: #990000;"><br /></span></h2> <h2><span style="color: #990000;"><strong>El retorn de les obres en pr&eacute;stec queda ampliat fins al final del confinament decretat</strong> i podeu fer els retorns sense penalitzaci&oacute; quan tornem a obrir.</span></h2> <h2><span style="color: #990000;"><br /></span></h2> <h2><span style="color: #990000;">Disculpeu les mol&egrave;sties</span></h2> <p><span style="color: #990000;"><br /></span></p> <p><span style="color: #990000;"><br /></span></p> <p><span><a href="http://www.orex.es/wp-content/uploads/2020/03/Nota-premsa_Equipaments-tancats1.pdf"><img class="caratula" src="http://www.orex.es/wp-content/uploads/2020/03/nota_premsa.png" alt="" /></a></span><span><a href="https://www.orex.es/wp-content/uploads/2020/03/20200312_Resolució_DECRET-2020-0221-Decret-de-Mesures-de-contenció-del-coronavirus-SARS-CoV-2-11.pdf"><img class="caratula" src="https://www.orex.es/wp-content/uploads/2020/03/decret.png" alt="" /></a></span></p> https://bibliovalldor.valldoreix.cat/cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem18 Acitivitats i lectures infantils #Joemquedoacasa <p style="line-height: 1.38; margin-top: 10pt; margin-bottom: 10pt;" dir="ltr"><span style="font-family: 'Comic Sans MS';"><span style="font-size: 13.3333px; white-space: pre-wrap;">Aquests dies de confinament, les propostes i activitats del biblioacc&eacute;s i de l'espai infantil continuen des de casa i per a les vostres llars. </span></span></p> <p style="line-height: 1.38; margin-top: 10pt; margin-bottom: 10pt;" dir="ltr"><span style="font-family: 'Comic Sans MS';"><span style="font-size: 13.3333px; white-space: pre-wrap;">Anirem publicant i tuitejant idees per fer <strong>manualitats</strong> senzilles que ens prepara la nostra monitora.</span></span></p> <p style="line-height: 1.38; margin-top: 10pt; margin-bottom: 10pt;" dir="ltr"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Comic Sans MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">A m&eacute;s ara disposeu de n&uacute;meros Especials de la revista </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Comic Sans MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cavall fort</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Comic Sans MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> i el </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Comic Sans MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Tatano</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Comic Sans MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, perqu&egrave; hi pugueu accedir <em>online</em> des del port&agrave;til o tablet:</span></p> <p style="line-height: 1.38; margin-top: 10pt; margin-bottom: 10pt;" dir="ltr"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Comic Sans MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- </span><a style="text-decoration: none;" href="https://valldor.orex.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14267&amp;viewallitems=1"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Comic Sans MS'; color: #1155cc; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: underline; -webkit-text-decoration-skip: none; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cavall fort</span></a><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Comic Sans MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.&nbsp;</span></p> <p style="line-height: 1.38; margin-top: 10pt; margin-bottom: 10pt;" dir="ltr"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Comic Sans MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- </span><a style="text-decoration: none;" href="https://valldor.orex.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31720&amp;query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20Cavall%20fort"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Comic Sans MS'; color: #1155cc; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: underline; -webkit-text-decoration-skip: none; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">El Tatano</span></a><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Comic Sans MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.&nbsp;</span></p> <p style="line-height: 1.38; margin-top: 10pt; margin-bottom: 10pt;" dir="ltr"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Comic Sans MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Al web de </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Comic Sans MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cavall fort</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Comic Sans MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, tamb&eacute; trobareu un munt de jocs, manualitats i activitats per fer durant els dies de confinament #Joemquedoacasa: </span><a style="text-decoration: none;" href="http://cavallfort.cat/jo-em-quedo-a-casa/"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Comic Sans MS'; color: #1155cc; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: underline; -webkit-text-decoration-skip: none; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">http://cavallfort.cat/jo-em-quedo-a-casa/</span></a></p> <p><span style="background-color: transparent; color: #222222; font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 10pt; white-space: pre-wrap;">D'altra banda, per als m&eacute;s grans, aviat anunciarem una forma de reprendre el<strong> taller de</strong> <strong>Codeclub</strong> <em>online</em> tamb&eacute; des de les vostres llars.</span></p> <p><span style="color: #222222; font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: small;">Quedeu-vos a casa i divertiu-vos ;-)</span></p> <p>&nbsp;</p> https://bibliovalldor.valldoreix.cat/cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem20